มาเรียนดาราศาสตร์กันเถอะ

มาเรียนดาราศาสตร์กันเถอะ
มารู้จักโลกของเรากันเถอะ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

บทที่ 1โลกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ปัญหาที่ว่าโลกเรานี้มาจากไหนหรือเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น ได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์มาเป็นเวลานานแล้ว  นักวิทยาศาสตร์จึงได้ค้นหาคำตอบจากการกำเนิดของระบบสุริยะจักรวาล  ผลจากการศึกษาพบว่า  โลก  เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งของระบบสุริยะจักรวาล  โดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ

      ระบบสุริยะจักรวาล (Solar System) เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือก               (The Milky Way) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์  ดาวเคราะห์ 8 ดวง  (พุธ  ศุกร์  โลก  อังคาร  พฤหัส  เสาร์  ยูเรนัส  เนปจูน)  ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์น้อย  อุกกาบาต  ดาวหาง  ฝุ่นละอองและกลุ่มก๊าซ โดยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบ และสิ่งต่างๆ ในระบบจะโคจรรอบ            ดวงอาทิตย์ ภายใต้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์วีดีโอ : การกำเนิดโลก